You have a complaint against an EU institution or body?

Weigering van de Europese Commissie om het publiek toegang te verlenen tot documenten betreffende haar effectbeoordeling in verband met een wetgevingsvoorstel ter voorkoming en bestrijding van seksueel misbruik van kinderen