You have a complaint against an EU institution or body?

Afhandeling door het Europees Uitvoerend Agentschap voor gezondheid en digitaal beleid (HaDEA) van verzoeken om informatie en toegang van het publiek tot documenten in verband met een door de EU gefinancierd project en de naleving door het agentschap van de EU-richtsnoeren betreffende financiering van Israëlische entiteiten en hun activiteiten in bezette Palestijnse gebieden