You have a complaint against an EU institution or body?

Verzuim van Eurojust om te antwoorden op een klacht op grond van artikel 90, lid 2, van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie