You have a complaint against an EU institution or body?

Verzuim van het Europees Parlement om te antwoorden op een administratieve klacht betreffende zijn besluit om de aard van de overeenkomst op grond waarvan een conferentietolk was aangesteld, te wijzigen