You have a complaint against an EU institution or body?

Verzuim van het Hof van Justitie om te antwoorden op alle argumenten met betrekking tot zijn vereisten in procedures voor de selectie van freelancevertalers voor vertaling in het Duits