You have a complaint against an EU institution or body?

De wijze waarop de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) een klacht heeft behandeld over het vermeende gebrek aan billijkheid in de preselectieprocedure voor het “jonge deskundigen in delegaties”-programma