You have a complaint against an EU institution or body?

Wijze waarop het Uitvoerend Agentschap Onderzoek (REA) gevolg heeft gegeven aan een besluit van de Europese Commissie betreffende de evaluatie van een projectvoorstel in het kader van het programma Horizon 2020