You have a complaint against an EU institution or body?

Verzuim van de Europese Commissie om de ontvangst te bevestigen van een klacht inzake inbreuk op het vrije verkeer van personen door Nederland