You have a complaint against an EU institution or body?

De manier waarop de Europese Commissie is omgegaan met bezorgdheden over de samenstelling van het Forum op hoog niveau over de kapitaalmarktenunie, en over vermeende belangenconflicten van een aantal leden van dit Forum