You have a complaint against an EU institution or body?

De wijze waarop de Europese Investeringsbank milieu-informatie bekendmaakt met betrekking tot projecten die de bank financiert en die door tussenpersonen worden uitgevoerd

Způsob, jakým Evropská investiční banka zveřejňuje informace o životním prostředí v souvislosti s jí financovanými projekty realizovanými zprostředkovateli.