You have a complaint against an EU institution or body?

De Europese Commissie en een klager met een beperking die niet werd gere-integreerd

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η μη επανένταξη ενός ενδιαφερόμενου με αναπηρίες.