You have a complaint against an EU institution or body?

Het onderzoek is gebaseerd op een klacht, waarin gesteld wordt dat Europol zijn openbare register niet naar behoren bijhoudt

De Europese Ombudsman heeft een onderzoek geopend naar de manier waarop het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) documenten registreert in het kader van de verplichtingen uit hoofde van de EU-regels inzake toegang van het publiek tot documenten.