You have a complaint against an EU institution or body?

De Europese Ombudsman heeft een onderzoek geopend naar de manier waarop het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) documenten registreert in het kader van de verplichtingen uit hoofde van de EU-regels inzake toegang van het publiek tot documenten