You have a complaint against an EU institution or body?

Verzuim van de Europese Dienst voor extern optreden om te reageren op een verzoek om vergoeding van kosten van dienstreizen die per abuis aan een naamgenoot zijn betaald