You have a complaint against an EU institution or body?

De afhandeling door de Raad van de Europese Unie van een verzoek om toegang tot documenten betreffende een aanbeveling voor een besluit van de Raad houdende machtiging tot het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Russische Federatie over de exploitatie van de Nord Stream 2-pijplijn