You have a complaint against an EU institution or body?

Weigering van het Europees Defensieagentschap om het publiek toegang te verlenen tot documenten betreffende de ethische beoordeling van voorstellen voor de voorbereidende actie van de EU op het gebied van defensieonderzoek