You have a complaint against an EU institution or body?

De weigering van de Europese Commissie om toegang te verlenen tot correspondentie en documenten in verband met discussies in het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders over de richtsnoeren van de EFSA betreffende de beoordeling van de risico’s van gewasbeschermingsmiddelen voor bijen (GestDem 2018/5423)