You have a complaint against an EU institution or body?

Iċ-ċaħda tal-Bank Ewropew ta’ Investiment (BEI) li jagħti aċċess pubbliku għal rapport u rakkomandazzjoni amministrattiva tal-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi (OLAF) li ntbagħtet lill-BEI dwar self li ngħata lil Volkswagen Group, kif ukoll id-dokumenti interni tal-BEI li jikkonċernaw ir-rapport u r-rakkomandazzjoni

Iċ-ċaħda tal-Bank Ewropew ta’ Investiment (BEI) li jagħti aċċess pubbliku għal rapport u rakkomandazzjoni amministrattiva tal-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi (OLAF) li ntbagħtet lill-BEI dwar self li ngħata lil Volkswagen Group, kif ukoll id-dokumenti interni tal-BEI li jikkonċernaw ir-rapport u r-rakkomandazzjoni.