You have a complaint against an EU institution or body?

In-nuqqas tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data li jwieġeb korrispondenza fir-rigward ta’ opinjoni allegatament ittardjata dwar ilment li jikkonċerna inkjesta amministrattiva fl-Eurojust