You have a complaint against an EU institution or body?

­Il-mod li bih il-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) ittratta talba għal aċċess pubbliku għas-sommarju ta’ proġett li qed jiffinanzja dwar l-immodernizzar ta’ network ta’ distribuzzjoni tal-elettriku fil-Polonja