You have a complaint against an EU institution or body?

­Il-mod li bih l-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal (EPSO) indirizza problemi fi proċedura ta’ selezzjoni għall-persunal fid-delegazzjonijiet tal-UE