You have a complaint against an EU institution or body?

In-nuqqas tal-Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea (EASA) li twieġeb mistoqsija li tesprimi tħassib dwar kif l-Aġenzija tapplika restrizzjonijiet wara l-invażjoni tal-Ukrajna mir-Russja