You have a complaint against an EU institution or body?

Il-mod li bih l-Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea (EASA) naqset milli tikkonferma li rċeviet mistoqsija dwar il-fehim tagħha tar-restrizzjonijiet imposti kontra r-Russja wara l-invażjoni tal-Ukrajna