You have a complaint against an EU institution or body?

Il-mod li bih il-Kummissjoni Ewropea indirizzat talba għal aċċess pubbliku għal dokumenti dwar kompetizzjoni miftuħa mwettqa mill-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal (EPSO)