You have a complaint against an EU institution or body?

Tħassib dwar il-Bank Ewropew tal-Investiment li għandu data personali sensittiva dwar l-applikanti għal impjieg qabel l-intervisti tax-xogħol