You have a complaint against an EU institution or body?

L-allegat nuqqas minn Delegazzjoni tal-UE li twieġeb għal talba għal pagament ta’ ħsarat lil eks impjegat