You have a complaint against an EU institution or body?

Il-mod kif il-Bank Ewropew tal-Investiment jiżvela informazzjoni ambjentali fir-rigward ta’ proġetti li jiffinanzja li jitwettqu minn intermedjarji

Způsob, jakým Evropská investiční banka zveřejňuje informace o životním prostředí v souvislosti s jí financovanými projekty realizovanými zprostředkovateli.