You have a complaint against an EU institution or body?

L-investigazzjoni hija bbażata fuq ilment li jsostni li l-Europol ma żżommx reġistru pubbliku adegwat

L-Ombudsman Ewropew fetħet investigazzjoni dwar kif l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) tirreġistra d-dokumenti fil-kuntest tal-obbligi tagħha skont ir-regoli tal-UE dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti.