You have a complaint against an EU institution or body?

In-nuqqas tal-Kummissjoni Ewropea li twieġeb ittra elettronika dwar ilmenti ta’ ksur dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali fir-Rumanija

The European Commission’s failure to reply to an e-mail regarding infringement complaints on the recognition of professional qualifications in Romania.