You have a complaint against an EU institution or body?

L-allegat nuqqas tal-Kummissjoni Ewropea li twieġeb għal korrispondenza relatata ma’ lment dwar allegat ksur tal-liġi tal-UE dwar l-akkwist pubbliku fir-rigward ta’ xogħlijiet ta’ kostruzzjoni fl-Istazzjon Ferrovjarju Altona ta’ Hamburg