You have a complaint against an EU institution or body?

L-allegat nuqqas tal-Kummissjoni Ewropea li tibda proċedura ta' rtirar temporanju mill-Iskema Ġeneralizzata ta' Preferenzi tal-UE kontra l-Bangladesh