You have a complaint against an EU institution or body?

Ir-rifjut tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna li jagħti aċċess pubbliku sħiħ għar-rekords bil-miktub tal-laqgħat tal-Panew Teknoloġiku Globali

Európskej služby pre vonkajšiu činnosť poskytnúť úplný prístup verejnosti k písomným záznamom o stretnutiach spoločnosti Global Tech.