You have a complaint against an EU institution or body?

Eiropas Investīciju bankas (EIB) atteikums piešķirt publisku piekļuvi Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) ziņojumam un administratīviem ieteikumiem, kas nosūtīti EIB saistībā ar uzņēmumam Volkswagen Group piešķirtu aizdevumu, kā arī EIB iekšējiem dokumentiem par šo ziņojumu un ieteikumiem

Eiropas Investīciju bankas (EIB) atteikums piešķirt publisku piekļuvi Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) ziņojumam un administratīviem ieteikumiem, kas nosūtīti EIB saistībā ar uzņēmumam Volkswagen Group piešķirtu aizdevumu, kā arī EIB iekšējiem dokumentiem par šo ziņojumu un ieteikumiem.