You have a complaint against an EU institution or body?

Spānijas bankas "Banco Popular" akcionāru, kuri saskaņā ar Regulu 806/2014 par vienotu noregulējuma mehānismu uzskata sevi par ieinteresētajām personām, piekļuves pieprasījumu dokumentiem izskatīšana Vienotajā noregulējuma valdē

Spānijas bankas "Banco Popular" akcionāru, kuri saskaņā ar Regulu 806/2014 par vienotu noregulējuma mehānismu uzskata sevi par ieinteresētajām personām, piekļuves pieprasījumu dokumentiem izskatīšana Vienotajā noregulējuma valdē.