You have a complaint
against an EU institution or body?

Commission's alleged failure to carry out a human rights impact assessment of the envisaged EU-Vietnam free trade agreement

Lēmums

lietā Nr. 1409/2014/MHZ par Eiropas Komisijas nespēju veikt iepriekšēju cilvēktiesību ietekmes novērtējumu par ES-Vjetnamas brīvās tirdzniecības līgumu

Lieta ir par to, vai Eiropas Komisijai vajadzēja veikt cilvēktiesību ietekmes novērtējumu saistībā ar tās pārrunām ar Vjetnamu, lai noslēgtu brīvās tirdzniecības līgumu. Sūdzības iesniedzēji uzskatīja, ka šāds novērtējums bija nepieciešams, savukārt Komisija uzskatīja, ka tas nebija nepieciešams, jo jau 2009. gadā bija veikts ilgtspējības ietekmes novērtējums par ierosināto ES/ASEAN brīvās tirdzniecības līgumu, kas ietvēra Vjetnamu.

Ombude secināja, ka Komisijas nespēja veikt konkrētu cilvēktiesību ietekmes novērtējumu saistībā ar Vjetnamu veido kļūdu pārvaldē. Viņa 2015. gada martā ieteica Komisijai bez kavēšanās veikt šādu novērtējumu.

Komisija atteicās. Tā uzskatīja, ka tās "netirdzniecības politikas instrumenti" un cilvēktiesību klauzulas partnerības un sadarbības līgumā kalpo tam pašam nolūkam.

Ombude tam nepiekrita un uzsvēra raksturīgās iezīmes cilvēktiesību ietekmes novērtējuma rīkā. Tā kā pa šo laiku līgumu jau noslēdza, ombude lietu slēdza ar kritisku piezīmi.