You have a complaint against an EU institution or body?

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja nespēja atbildēt uz saraksti saistībā ar, iespējams, novēlotu atzinumu par sūdzību attiecībā uz administratīvo izmeklēšanu Eurojust