You have a complaint against an EU institution or body?

Kā Eiropas Investīciju banka (EIB) izskatīja pieprasījumu par publisku piekļuvi kopsavilkumam par projektu, ar ko tā finansē elektroenerģijas sadales tīkla modernizāciju Polijā