You have a complaint against an EU institution or body?

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras atteikums piešķirt publisku piekļuvi dokumentiem, kas saistīti ar uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus