You have a complaint against an EU institution or body?

Eiropas Komisijas atteikums atteikums nodrošināt publisku piekļuvi dokumentiem, kas attiecas uz tās ietekmes novērtējumu saistībā ar tiesību akta priekšlikumu par seksuālas vardarbības pret bērnu novēršanu un apkarošanu