You have a complaint against an EU institution or body?

Kā Eiropas Komisija izskatīja pieprasījumu par publisku piekļuvi dokumentam, kas saistīts ar tās tiesību akta priekšlikumu par mākslīgo intelektu