You have a complaint against an EU institution or body?

Eiropas Komisijas nespēja atbildēt uz vēstuli par talidomīdu