You have a complaint against an EU institution or body?

Kā Eiropas Veselības un digitālā izpildaģentūra (HaDEA) ir izskatījusi pieteikumus par sabiedrības informēšanu un piekļuvi dokumentiem saistībā ar ES finansēto projektu un tā saderību ar ES pamatnostādnēm par Izraēlas iestāžu finansēšanu un to darbībām okupētajās palestīniešu teritorijās