You have a complaint against an EU institution or body?

Kā Eiropas Komisija izskatīja pieprasījumu publiskai piekļuvei dokumentiem (no 1985.–1986. gada), kas saistīti ar konkursa lietām