You have a complaint against an EU institution or body?

Eiropas Komisijas nespēja atbildēt uz vēstulēm par konferences “Reliģijas brīvība attiecībā uz reliģisko kaušanu” organizēšanu