You have a complaint against an EU institution or body?

Eurojust nespēja sniegt atbildi uz sūdzību saskaņā ar Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktu