You have a complaint against an EU institution or body?

Eiropas Komisijas nespēja atbildēt uz e-pastu, kurā ietverts pieprasījums saistībā ar invaliditātes atkārtotu novērtēšanu