You have a complaint against an EU institution or body?

Eiropas Parlamenta nespēja sniegt atbildi uz administratīvu sūdzību par tā lēmumu mainīt līguma, saskaņā ar kuru tika pieņemts darbā konferenču tulks, saturu