You have a complaint against an EU institution or body?

Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūras (EASA) nespēja sniegt atbildi uz pieprasījumu par gaisa kuģu medicīniskā aprīkojuma atjauninātajiem standartiem