You have a complaint against an EU institution or body?

Eiropas Komisijas nespēja pieņemt galīgo lēmumu par pieprasījumu nodrošināt publisku piekļuvi dokumentiem saistībā ar pienākumu neizpildes procedūru pret Spāniju (GestDem 2022/0616)