You have a complaint against an EU institution or body?

Eiropas Komisijas nespēja atbildēt uz sūdzības iesniedzēja jautājumiem par mehānisko transportlīdzekļu reģistrāciju (pārkāpuma lieta CHAP(2013)3090/EU-Pilot 6060/14/ENTR)